Lütfen Bekleyin.Site Yükleniyor..

0212 876 79 00

0532 254 79 66

gazelmedya@hotmail.com

Kapıcıya konut verilmesi zorunlu mu?


Kapıcıya konut verilmesi zorunlu mu?

Sitemiz 13 blok ve 88 daireden ibaret. Sitede çalışan işçi site dışında oturuyor ancak kendisine her ay maaşına ek olarak ev kirası, elektrik ve su masrafları adı altında bedel ödeniyor. Bu mecburi bir ödeme midir? ● K.B.

★ ★ ★

Bir sitede muhtelif çalışanlar olabilir. Eskiden kapıcı dediğimiz site görevlisi, güvenlik görevlisi, sitenin elektrik işlerine bakacak devamlı bir teknisyeni vs. olabilir.

Bunların tamamı sitede çalışan hizmetlilerdir ve iş kanununa tabidir. Dolayısıyla her çalışanla yapılacak yazılı bir sözleşme olmalıdır. İşte bu sözleşmede onlara bazı haklar tanınabilir.

Bu haklar arasında yukarıda sayılan ödemeler de yer alabilir. Muhtemelen okuyucumun sitesinde de böyle bir anlaşma var. Yoksa bir sitede her çalışana ev veya ev kirası, elektrik parası vs. vermek gibi bir zorunluluk yoktur.

★ ★ ★

Yine bir ihtimal okuyucumun oturduğu sitede çalışanla böyle bir yazılı sözleşme yok ise de çalışana böyle bir ödeme yaparak bu hak tanınmıştır. Şimdi bu hakkı ortadan kaldırdığınızda haklarını kısıtlamış olursunuz ve bu iş akdinin haklı feshi nedeni haline gelir.

Yani çalışana bu imkanları sağlama mecburiyeti olmadığı halde bu imkan tanındıysa artık geri alamazsınız. Siz de bu durumu düşünerek hareket edeceksiniz. Konut Kapıcıları Yönetmeliği yol gösterici olabilir.

Bu yönetmeliğin 13. maddesinde “Kapıcıya görevi nedeni ile konut verilmesi zorunlu değildir” der. Bunun dışında görevli ile ilişkiler konusunda getirilen kurallar bu yönetmelikte yer almaktadır.

Anlaşılacağı gibi bu yönetmelik bina görevlisi için söz konusu olup yukarıda sözünü ettiğim güvenlik görevlisi, teknik ekip için iş kanunu hükümleri geçerlidir.

11.10.2019
whatsapp